אזרחי העיר שאינם אזרחי המדינה: תכנון עירוני בעידן של הגירה כפויה | מאיה ורדי - טכניון - החממה החברתית אזרחי העיר שאינם אזרחי המדינה: תכנון עירוני בעידן של הגירה כפויה | מאיה ורדי - טכניון - החממה החברתית
  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • מאיה ורדי
  • ידע מקומי של מהגרים
  • חיפה, Israel

פרויקט מחקר זה בוצע כחלק מהדרישות לתואר מגיסטר בטכניון.

מנחה: פרופ"ח רחל קלוש, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים.

גלי ההגירה הכפויה להם אנו עדים בעשור האחרון הביאו לכך שבערים רבות בכל העולם חיים ופועלים תושבים שמעמדם החוקי הינו ארעי או בלתי מוסדר על ידי המדינה. המחקר מגיב למגמה זו, ומתמקד בידע מקומי ובחוויה העירונית היומיומית של מבקשי מקלט מאפריקה החיים בחיפה.

ממצאי המחקר מלמדים, כי למרות שמבקשי המקלט חיים בחיפה תקופות ממושכות, המערכות העירוניות כמעט ואינן מודעות לקיומם ולנסיבות חייהם הייחודיות; הם מודרים ממרחבים, משירותים ומתכניות עירוניות.

לאור ממצאים אלו, מבקש המחקר להצביע על הצורך בפיתוח מדיניות תכנון הנשענת על מציאות חיי היומיום של מהגרים בכלל ובפרט מהגרים מכפיה. השימוש בכלים איכותניים מהווה אלטרנטיבה למתודולוגיה התכנונית המסורתית אשר 'לומדת' את המקום על בסיס מסדי נתונים סטטיסטיים ואנונימיים. המחקר מצביע על ידע מקומי אישי, עשיר כמשאב מרכזי וכאמצעי למיתון הפער בין העיר הנחווית, היומיומית, המורכבת והכאוטית, לבין העיר הבירוקרטית, המתוכננת והמנוהלת.

en_USEnglish