מי מפחד מתסקיר חברתי? ארגז כלים מחודש לתכנון הישראלי | חמישי 8.6 - טכניון - החממה החברתית מי מפחד מתסקיר חברתי? ארגז כלים מחודש לתכנון הישראלי | חמישי 8.6 - טכניון - החממה החברתית

arالعربية