• חינוך למדע וטכנולוגיה
  • יעלה גולומביק
  • מדע אזרחי ומעורבות הציבור במדע
  • נווה שאנן, חיפה, ישראל

פרויקט "חשים את האוויר" הינו פרויקט המשתף את הציבור בביצוע מחקר על איכות האוויר בחיפה. בו שותפים מקרב הציבור מסייעים במדידות, דיווח מפגעים, שאילת שאלות מחקר וכן ניתוח נתונים ראשוני של מדידות איכות אוויר. שיתוף הציבור במחקר נעשה לאור עקרונות המדע האזרחי (citizen science), המשלב אזרחים-מתנדבים מהציבור הרחב בביצוע מחקר מדעי ומציע להם הזדמנויות להיות מעורבים במדע באופן פעיל. במדע אזרחי קיימת תועלת הן למדענים והן לציבור המעורב במחקר, וכן לחברה, לסביבה ולממשל.

לציבור ידע רב בנוגע לזיהום אוויר בעיר מגורם. ידע אשר נבנה על ידי מפגש יומיומי עם מפגעי איכות אוויר, מקורות זיהום שונים וניסיון חיים מצטבר. לצד ידע זה, יש לציבור גם רצונות ושאלות רבות בנוגע לזיהום אוויר בסביבתם הקרובה, בבתים, במשרדים, בגני הילדים ובבתי הספר, בפארקים ובגני השעשועים. "חשים את האוויר" שואפת להנגיש מידע מדעי על איכות אוויר לציבור הרחב בצורה פשוטה ומובנת לכל, וכן לגבש מאגר נתונים המכיל דיווחי מפגעים רבים. נתוני הדיווחים לצד מדידות איכות אוויר, מסייעים בקבלת תמונת מצב יומיומית לגבי איכות האוויר בזמנים ובמקומות שונים, תורמים למיפוי ולהבנה של איכות האוויר ולמענה על שאלות מקומיות, יומיומיות הקשורות לאיכות האוויר.

למידע נוסף והצטרפות ל"חשים את האוויר"- http://air.net.technion.ac.il/, air.technion@gmail.com