• הנדסת תעשיה וניהול
  • זהר גלעד
  • התנהגות פרו-חברתית
  • הטכניון, חיפה, ישראל

על אף החשיבות העצומה של ביסוס ושמירה על מאגר תורמים קבועים להצלחתם של ארגונים ללא כוונות רווח, המגזר השלישי מתקשה לפתח אסטרטגיות לשימור תורמים. המחקר הנוכחי, שנערך במסגרת עבודת התזה שלי בשטח מדעי ההתנהגות בטכניון בהנחייתה של ד"ר ליאת לבונטין, מבקש להתמודד עם המצב הקיים בו ארגונים ללא כוונות רווח מתקשים לגייס תרומות חוזרות מתורמים. אנחנו מציעות שאחת הסיבות האפשריות לכך שתורמים תורמים תרומות חד פעמיות ולא תרומות חוזרות היא שהם בדרך כלל לא מקבלים מידע לגבי האפקט החיובי של התרומה שלהם. בסדרה של מחקרים נבדוק כיצד קבלת מידע בנוגע למידת ההשפעה של תרומה בעבר (בהשוואה לדוגמא לאי קבלת מידע, או בהשוואה להבעת תודה על התרומה) משפיעה על מתן תרומה נוספת לאותה העמותה, למטרה דומה. בנוסף, נבחן שני מנגנונים המשפיעים על הקשר בין אינפורמציה על ההשפעה של תרומה ותרומה חוזרת, והם שביעות הרצון מההשפעה של התרומה והמרחק הפסיכולוגי ממקבל התרומה.