שותפויות אקדמיה קהילה

שותפות אקדמיה קהילה – הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית
פרויקט הדגל של אוניברסיטת חיפה למאבק בהדרה ולקידום סולידריות חברתית

אקדמיה בכיכר
הפורום האקדמי ליזמות חברתית
EPIC-Network
Talloires Network – global movement of engaged universities
Living Knowledge – The international Science Shop Network
Haas Center for Public Service, Stanford University
Engaged Learning and Research, Cornell University
Princeton University Keller Center
Princeton Community Based Learning Initiative CBLI
Center for Service-Learning, Western Washington University
SEAL – Students for Engaged and Active Learning, Berkeley University
Texas Target Communities

אדריכלות ותכנון

מעל"א – המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי
הגר – ניר מדיניות בנושא דיור בהישג יד בישראל
מרכז הגר – מעורבות תושבים בקידום התחדשות עירונית
התחדשות עירונית – היבטים חברתיים בתכנון
במקום – מתכננים למען זכויות תכנון
הקליניקה האורבנית באוניברסיטה העברית בירושלים
מדברים תכנון – אתר ההתיעצות של מינהל התכנון

עיצוב וקהילה

Association for Community Design
MASS design group – Model of Arcitecture Serving Society
Impact Design Hub
Next City – Inspire Better Cities
אדריכלות מורדת
Design for the other 90%
Uneven-Growth – tactical urbanism
City Lab
Pavements to Parks

חיפה

שתי"ל
מוסאוא
בית הגפן
הסיפור החיפאי
שביל חיפה
הים שלנו

ערים בין תרבותיות

פורום הערים הבין תרבותיות במועצת אירופה
Melito Park – Ukraine
Surrey Canal

שינוי חברתי

כיצד תושבים יכולים לפעול ולשנות
המדריך לאקטיביזם – שתי"ל
אחותי – חנות סחר הוגן
Mondragon Corporation – הקואופרטיב הגדול בעולם
הטלוויזיה החברתית
Art and Social Practice