מאגר הקורסים כולל תוצרי קורסים ומקרי בוחן מכל שנות פעילות החממה

לארכיון הקורסים

בואו להציע קורסים לתמיכת החממה החברתית

חברי סגל ומורים בטכניון המעוניינים לשתף פעולה עם החממה החברתית, מוזמנים לשלוח את פרטי הקורס המוצע, פרטי המרצה והפקולטה ומידע על אודות הפעילות החברתית המשולבת בקורס.

רשימת הקורסים

התערבות מקיימת במרחב העירוני – תיאוריה ומעשה
התערבות מקיימת במרחב העירוני – תיאוריה ומעשה אני רוצה לדעת עוד
שבילים
שבילים אני רוצה לדעת עוד
תכנון עם הקהילה
תכנון עם הקהילה אני רוצה לדעת עוד
עיר – מרחב של יחסים
עיר – מרחב של יחסים אני רוצה לדעת עוד
קליניקה חינוכית-מדעית
קליניקה חינוכית-מדעית אני רוצה לדעת עוד
סטודיו שימור – עכו
סטודיו שימור – עכו אני רוצה לדעת עוד
התנהגות פרו חברתית
התנהגות פרו חברתית אני רוצה לדעת עוד
דיור בר-השגה
דיור בר-השגה אני רוצה לדעת עוד
התחדשות מקומית
התחדשות מקומית אני רוצה לדעת עוד
תכנון וניהול מדיניות סביבתית
תכנון וניהול מדיניות סביבתית אני רוצה לדעת עוד
עיצוב אינטראקטיבי
עיצוב אינטראקטיבי אני רוצה לדעת עוד
מגורים והעיר
מגורים והעיר אני רוצה לדעת עוד
תכנון עם הקהילה
תכנון עם הקהילה אני רוצה לדעת עוד
הדר שכונה חכמה
הדר שכונה חכמה אני רוצה לדעת עוד
דיור והתחדשות עירונית
דיור והתחדשות עירונית אני רוצה לדעת עוד
אגם מעלות
אגם מעלות אני רוצה לדעת עוד
מבוא לחינוך סביבתי
מבוא לחינוך סביבתי אני רוצה לדעת עוד
תכנון ובנייה בחורה
תכנון ובנייה בחורה אני רוצה לדעת עוד
אולפן 2 – קריית ים
אולפן 2 – קריית ים אני רוצה לדעת עוד
מבוא לתכנון סביבתי
מבוא לתכנון סביבתי אני רוצה לדעת עוד