מאגר הקורסים כולל תוצרי קורסים ומקרי בוחן מכל שנות פעילות החממה

לארכיון הקורסים

בואו להציע קורסים לתמיכת החממה החברתית

חברי סגל ומורים בטכניון המעוניינים לשתף פעולה עם החממה החברתית, מוזמנים לשלוח את פרטי הקורס המוצע, פרטי המרצה והפקולטה ומידע על אודות הפעילות החברתית המשולבת בקורס.

רשימת הקורסים

תכנון ובניה עם הקהילה
תכנון ובניה עם הקהילה אני רוצה לדעת עוד
שיטות מחקר איכותניות למתכננים – המושבה הגרמנית
שיטות מחקר איכותניות למתכננים – המושבה הגרמנית אני רוצה לדעת עוד
שיטות מחקר איכותניות למתכננים – קבוצות בקמפוס הטכניון
שיטות מחקר איכותניות למתכננים – קבוצות בקמפוס הטכניון אני רוצה לדעת עוד
ריהוט פרמטרי 2.0
ריהוט פרמטרי 2.0 אני רוצה לדעת עוד
התחדשות עירונית
התחדשות עירונית אני רוצה לדעת עוד
תכנון בדיאלוג עם הקהילה
תכנון בדיאלוג עם הקהילה אני רוצה לדעת עוד
עיר – מרחב של יחסים – נשר
עיר – מרחב של יחסים – נשר אני רוצה לדעת עוד
אדריכלות בעיניים עצומות
אדריכלות בעיניים עצומות אני רוצה לדעת עוד
אמנות ניסויית
אמנות ניסויית אני רוצה לדעת עוד
דיור בר-השגה – ואדי ניסנאס
דיור בר-השגה – ואדי ניסנאס אני רוצה לדעת עוד
פרויקטים בהנדסת חשמל
פרויקטים בהנדסת חשמל אני רוצה לדעת עוד
תכנון וניהול מדיניות סביבתית
תכנון וניהול מדיניות סביבתית אני רוצה לדעת עוד
התנהגות פרו חברתית – תשע"ז
התנהגות פרו חברתית – תשע"ז אני רוצה לדעת עוד
התערבות מקיימת במרחב העירוני – תיאוריה ומעשה
התערבות מקיימת במרחב העירוני – תיאוריה ומעשה אני רוצה לדעת עוד
שבילים
שבילים אני רוצה לדעת עוד
תכנון עם הקהילה (תשע"ז)
תכנון עם הקהילה (תשע"ז) אני רוצה לדעת עוד
עיר – מרחב של יחסים – קריית ים
עיר – מרחב של יחסים – קריית ים אני רוצה לדעת עוד
קליניקה חינוכית-מדעית
קליניקה חינוכית-מדעית אני רוצה לדעת עוד
סטודיו שימור – עכו
סטודיו שימור – עכו אני רוצה לדעת עוד
התנהגות פרו חברתית – תשע"ו
התנהגות פרו חברתית – תשע"ו אני רוצה לדעת עוד
דיור בר-השגה – בת גלים
דיור בר-השגה – בת גלים אני רוצה לדעת עוד
התחדשות מקומית
התחדשות מקומית אני רוצה לדעת עוד
תכנון וניהול מדיניות סביבתית
תכנון וניהול מדיניות סביבתית אני רוצה לדעת עוד
עיצוב אינטראקטיבי
עיצוב אינטראקטיבי אני רוצה לדעת עוד
מגורים והעיר
מגורים והעיר אני רוצה לדעת עוד
תכנון עם הקהילה (תשע"ד)
תכנון עם הקהילה (תשע"ד) אני רוצה לדעת עוד
הדר שכונה חכמה
הדר שכונה חכמה אני רוצה לדעת עוד
דיור והתחדשות עירונית
דיור והתחדשות עירונית אני רוצה לדעת עוד
אגם מעלות
אגם מעלות אני רוצה לדעת עוד
מבוא לחינוך סביבתי
מבוא לחינוך סביבתי אני רוצה לדעת עוד
תכנון ובנייה בחורה
תכנון ובנייה בחורה אני רוצה לדעת עוד
אולפן 2 – קריית ים
אולפן 2 – קריית ים אני רוצה לדעת עוד
מבוא לתכנון סביבתי
מבוא לתכנון סביבתי אני רוצה לדעת עוד