• הנדסת תעשיה וניהול
  • ד"ר ליאת לבונטין ושלי אשתר
  • התנהגות פרו חברתית
  • תשע"ו

במסגרת הקורס הסטודנטים לומדים תיאוריות של התנהגות פרו חברתית, מצבים וגורמים המשפיעים על התנהגות פרו חברתית, ורוכשים תיאוריות קלאסיות ועדכניות בתחום.

בחלק היישומי, נדרשים הסטודנטים לתכנן פרויקט חברתי על פי בחירתם ולהוציאו אל הפועל, או לערוך מחקר בנושאים חברתיים.