קול קורא טנטטיבי להגשת תכניות למעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה - טכניון - החממה החברתית קול קורא טנטטיבי להגשת תכניות למעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה - טכניון - החממה החברתית

בונה את הקורס שלך לשנה הבאה? אנחנו נתמוך בהטמעת תכנים חברתיים

(קול קורא טנטטיבי להגשת תכניות למעורבות אקדמיה
וסטודנטים בקהילה לשנת הלימודים תש"פ)

בימים אלה כולנו עמלים על תכנית שנת הלימודים לשנה הבאה. אנחנו, בהנהלת הטכניון ובשיתוף ות"ת מבקשים לקדם הטמעת אג'נדה חברתית: הן באמצעות עיסוק בתכנים חברתיים במסגרת הקורס או באמצעות הטמעת מתודולוגיות משתפות קבוצות חברתיות מחוץ לקמפוס. באמצעות החממה החברתית אנו נתמוך כספית וארגונית בקורסים אשר נענים לאתגר זה.

הגשת מועמדות (PDF)