החממה החברתית - טכניון החממה החברתית - טכניון

החממה החברתית בטכניון

מחקר / הוראה / חברה

אודות החממה >>

תכנית הדגל

חלוקת הטוב: כיצד טכנולוגיה מתקדמת יכולה לסייע במיתון אי-השוויון החברתי? תכנית הדגל של החממה החברתית

אקדמיה

החממה החברתית תומכת במגוון קורסים בשיתוף הקהילה ובמחקרים חברתיים

קהילה

החממה החברתית פועלת בשיתוף הקהילה והעיר ומזמינה אתכם להציע, לתרום ולשנות יחד איתנו